Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

Κατά την επιστροφή

 
Δημοσιεύθηκε 15-8-2022 στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της Κυριακής

Δεν υπάρχουν σχόλια: