Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020

Αστρο λαμπρό

 
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της Κυριακής

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: