Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020

Το τριπλό

 
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της Κυριακής

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: