Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020

Το σχέδιο

 
Δημοσιεύθηκε 22-11-2020 στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της Κυριακής

Δεν υπάρχουν σχόλια: