Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019

Ελληνικό καλοκαίρι

Δημοσιεύθηκε 18-8-2019 στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της Κυριακής

Δεν υπάρχουν σχόλια: