Κυριακή, 26 Μαΐου 2019

Ο αποφασισμένος

Δημοσιεύθηκε 25-5-2019 στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της Κυριακής

Δεν υπάρχουν σχόλια: