Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2018

Χωρίς παραλήπτη...

Δημοσιεύθηκε 16-9-2018 στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της Κυριακής

Δεν υπάρχουν σχόλια: