Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

Πρέσπες, Ιούνιος 2018

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "ΘΕΜΑ της Χαλκιδικής"

Δεν υπάρχουν σχόλια: