Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

Εικόνα από το μέλλον

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "ΘΕΜΑ της Χαλκιδικής"

Δεν υπάρχουν σχόλια: