Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

Χωρίς λόγια

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "ΘΕΜΑ της Χαλκιδικής"

Δεν υπάρχουν σχόλια: