Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

Τα τελευταία, μετά τα τελευταία

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "ΘΕΜΑ της Χαλκιδικής"

Δεν υπάρχουν σχόλια: