Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Το κορίτσι και το άλογο

Δημοσιεύθηκε 4-12-2016 στην εφημερίδα "Κυριακάτικη kontranews.gr"

Δεν υπάρχουν σχόλια: