Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Ο πρόσφυγας

Δημοσιεύθηκε 21-8-2016 στην εφημερίδα "Κυριακάτικη kontranews.gr"

Δεν υπάρχουν σχόλια: