Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

Κλασομεντόλ Μέρκελ

Δημοσιεύθηκε 12-3-2016 στην εφημερίδα "Κυριακάτικη kontranews.gr"

Δεν υπάρχουν σχόλια: