Κυριακή, 9 Αυγούστου 2015

Σύνταξη από άλλον πλανήτη

Δημοσιεύθηκε 9-8-2015 στην εφημερίδα "Κυριακάτικη kontranews.gr"

Δεν υπάρχουν σχόλια: