Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

Μαύρη προπαγάνδα

Δημοσιεύθηκε 12-7-2015 στην εφημερίδα "Κυριακάτικη kontranews.gr"

Δεν υπάρχουν σχόλια: