Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

Ο Υπουργός στην εξοχή

Δημοσιεύθηκε 7-6-2015 στην εφημερίδα "Κυριακάτικη kontranews.gr"

Δεν υπάρχουν σχόλια: