Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

Χωρίς λόγια

Δημοσιεύθηκε 17-5-2015 στην εφημερίδα "Κυριακάτικη kontranews.gr"

Δεν υπάρχουν σχόλια: