Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

Je Suis Charlie

Δημοσιεύθηκε 11-1-2015 στην εφημερίδα "Κυριακάτικη kontranews.gr"


Δεν υπάρχουν σχόλια: