Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Το καρτέλ

Δημοσιεύθηκε 7-12-2014 στην εφημερίδα "Κυριακάτικη kontranews.gr"

Δεν υπάρχουν σχόλια: