Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

Η τύχη του εξαπατημένου ψηφοφόρου

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Χαλκιδικέων Πολιτεία"

Δεν υπάρχουν σχόλια: