Κυριακή, 22 Ιουνίου 2014

Αυτό που απέμεινε

Δημοσιεύθηκε 22-6-2014 στην εφημερίδα Το ΧΩΝΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: