Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

Αποφασισμένος ψηφοφόρος

Δημοσιεύθηκε 11-5-2014 στην εφημερίδα Το ΧΩΝΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: