Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

Ευρωπαϊκό το μαγαζί

Δημοσιεύθηκε 1-3-2014 στην εφημερίδα Το ΧΩΝΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: