Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Δεν άφησαν τίποτα

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Χαλκιδικέων Πολιτεία"

Δεν υπάρχουν σχόλια: