Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Πολιτικά ερείπια

Δημοσιεύθηκε 24-11-2013 στην εφημερίδα Το ΧΩΝΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: