Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

Αδιαφορούν...

Δημοσιεύθηκε 6-10-2013 στην εφημερίδα Το ΧΩΝΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: