Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

Δεν είχαν πει για διαγώνιες

Δημοσιεύθηκε 27-10-2013 στην εφημερίδα Το ΧΩΝΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: