Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

Κάνει τα πρώτα δοκιμαστικά

Δημοσιεύθηκε 30-6-2013 στην εφημερίδα Το ΧΩΝΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: