Δευτέρα, 6 Μαΐου 2013

Σαν λευκό Γερμανικό κελί

Δημοσιεύθηκε 4-5-2013 στην εφημερίδα Το ΧΩΝΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: