Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

Ανηφόρα χωρίς τέλος

Δημοσιεύθηκε 3-3-2013 στην εφημερίδα Το ΧΩΝΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: