Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

Πάντα δαρμένος

Δημοσιεύθηκε 10-2-2013 στην εφημερίδα Το ΧΩΝΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: