Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

Ομοούσιοι και αδιαίρετοι

Δημοσιεύθηκε 11-11-2012 στην εφημερίδα Το XΩΝΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: