Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Τι έγινε με το χρήμα;

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Χαλκιδικέων Πολιτεία"

Δεν υπάρχουν σχόλια: