Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

Με τη σειρά του κι αυτός

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Χαλκιδικέων Πολιτεία"

Δεν υπάρχουν σχόλια: