Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Κι από διάθεση, χάλια!

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Χαλκιδικέων Πολιτεία"

Δεν υπάρχουν σχόλια: