Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Χρέη, απολύσεις, εφεδρείες

Δημοσιεύθηκε 24-11-2011 στην εφημερίδα ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: