Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

Μια ζωή...

Δημοσιεύθηκε 17-9-2011 στην εφημερίδα ΤΥΠΟΣ της Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: