Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2011

Σκέψεις...

Δημοσιεύθηκε 17-8-2011 στην εφημερίδα ΤΥΠΟΣ της Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: