Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2011

Εικόνες από το μέλλον

Δημοσιεύθηκε 18-8-2011 στην εφημερίδα ΤΥΠΟΣ της Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: