Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Μέχρι τη Βαστίλη

Δημοσιεύθηκε 14-7-2011 στην εφημερίδα ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: