Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

Στο δρόμο για τα Κρεματόρια

Δημοσιεύθηκε 1-7-2011 στην εφημερίδα ΤΥΠΟΣ της Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: