Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

Ο καλύτερος όλων...

Δημοσιεύθηκε 11-6-2011 στην εφημερίδα ΤΥΠΟΣ της Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: