Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Φυσιολογικά πράγματα

Δημοσιεύθηκε 17-5-2011 στην εφημερίδα ΤΥΠΟΣ της Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: