Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

Χωρίς έλεος

Δημοσιεύθηκε 15-1-2011 στην εφημερίδα ΤΥΠΟΣ της Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: