Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Σε κρίση κι αυτός

Δημοσιεύθηκε 4-1-2011 στην εφημερίδα ΤΥΠΟΣ της Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: