Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Δεν θα μας αφήσουν τίποτα

Δημοσιεύθηκε 14-12-2010 στην εφημερίδα ΤΥΠΟΣ της Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: