Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Μας ξέκαναν

Δημοσιεύθηκε 25-11-2010 στην εφημερίδα ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: