Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010

Περασμένα - ξεχασμένα;

Δημοσιεύθηκε 7-11-2010 στην εφημερίδα ΤΥΠΟΣ της Θεσσαλονίκης
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: