Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Οι προστάτες μας

Δημοσιεύθηκε 4-12-2010 στην εφημερίδα ΤΥΠΟΣ της Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: